top of page

Muziektherapie

Muziektherapie algemeen

Algemene muziektherapie sessies, individueel of in groep

Muziek is een belevings- en uitingsvorm die zich situeert op het pre-verbale niveau, het niveau van het lichaam. Trauma’s of moeilijke situaties slaan zich vaak op in het lichaam. Muziek is om deze reden bijzonder goed inzetbaar bij getraumatiseerde personen of personen met een beperking. Dit wilt ook zeggen dat, om muziek te beleven en er therapeutisch mee te werken, je als patiënt geen enkele (muzikale) ervaring nodig hebt. Muziek dringt automatisch door tot die diepere lagen van het bewustzijn waar we met gesprekstherapie niet geraken. Bij personen die zich door trauma, een handicap of een taalbarrière verbaal niet kunnen of durven uiten, verloopt hulpverlening altijd een stuk moeilijker of zal ze na verloop van tijd zelfs vastlopen. Begeleiding door een muziektherapeut kan hierbij soelaas bieden.

Als muziektherapeute ga ik samen met de cliënt op zoek naar een muziekbeleving die bij hem of haar past: muziek beluisteren, muziek spelen, improviseren met stem of instrumenten en/of songwriting.  Tijdens de muziekbeleving worden onbewuste patronen op een zachte manier naar boven gebracht. De vertrouwensrelatie en dynamiek tussen cliënt en therapeut is hierbij van groot belang. Door de positieve ervaring die de cliënt heeft bij het maken of beleven van muziek, ontstaat er meer veerkracht en zelfvertrouwen. Van hieruit wordt het eenvoudiger om het trauma en de pijn samen te verwerken en te verteren. Dit stapsgewijze proces zal er voor zorgen dat relaties in het dagelijkse leven weer vlotter verlopen.

Muziektherapie
Songwriting als therapie

Songwriting als therapie

Naast algemene muziektherapie kan je bij mij ook een oplossingsgericht groepstraject volgen waarin de groep een lied schrijft. Het opgenomen lied is een concrete uitkomst van het creatief proces. Deelnemers kunnen de audio-opname mee naar huis nemen als een tastbaar resultaat dat hen trots maakt.

Muziek heeft de kracht om plezier te creëren en mensen veilig te laten voelen. Tijdens ons groepstraject zullen we hierop inzetten. We gaan samen op zoek naar onze talenten, verdiepen ons in onze emoties, kijken naar onze krachtbronnen en creëren de mogelijkheid om te praten over moeilijke gebeurtenissen. We focussen ons op de krachten van de deelnemers om van hieruit een creatief proces te laten ontstaan. Tijdens dit muzikaal proces zullen we stapsgewijs improviseren en overgaan tot componeren.

Deze groepsaanpak is gebaseerd op de methode ‘Safe and Sound’ van Sander van Goor (Hogeschool Zuyd, Heerlen). In het kader van een onderzoek over deze aanpak heb ik in 2019 muziektherapie gegeven aan vluchtelingenkinderen in een lagere school in Echt.

Hier kan u een lied horen dat we samen tijdens deze sessies gemaakt hebben.
 

00:00 / 02:21
bottom of page